15 Korrik 2024

Informata

Numra me rëndësi

Numrat e telefonit të disa prej shërbimeve të rëndësishme në kryeqytet

Numra me rëndësiNumrat e telefonit të disa prej shërbimeve të rëndësishme në kryeqytet

Policia  92 (me mobil 112-92)

Stacioni 1 (038 504 604 5059)

Stacioni 2 (038 504 604 6748)

Stacioni 3 (038 504 604 6796)

Stacioni 4 (038 504 604 2997)

Zjarrfikësit 038 603 005; kujdestaria: 93, 044/193 dhe 049/933

Emergjenca 94

Shtëpia e shëndetit 038 223 863

QKU 038 500 600; Drejtoria e kirurgjisë 3232; Urologjia 3126; Neurokirurgjia 3055 dhe 3104; Neuropsikiatria 2833; Intenziva 3572; Radiologjia 2310; ORL dhe Klinika e syve 3401; Klinika Interne 3538; Stomatologjia 2220; Gjinekologjia 3718; Klinika Infektive 2514; Ortopedia 3438; Pediatria 3924; Transfuzioni 2746

Distribucioni i KEK-ut (kujdestaria) 038 227 842

Ujësjellësi \"Batllava\" 038 603 211 (0 - zyra për konsumatorë; 1 - dispeçerët dhe 2 - kujdestaria).

Higjieno-Teknika 038 554 143

Termokosi 038 543 210

PTK 977 (për telefoni fikse); 988 (për informata); 548 367 (Vala 900); 038 535 353 (shërb. për kujdesin ndaj kons.)

Komuna 038 230 900 (centrali);

Inspeksioni 038 231 760

KMDLNJ 038 249 006

QMGF 038 246 051; 044 665 655

Kryqi i Kuq i Kosovës 038 221 427

Kryqi i Kuq Ndërkombëtar 038 249 114

Stacioni i trenit 038 536 355

Stacioni i autobusëve 038 550 011

Urgensi 044 124 608

Mirëmbajtja e banesave 540 014

Drejtorati për mbrojtje civile dhe emergjente 038 245 666 dhe 038 245 777

Teatri kombëtar 038 224 406 dhe 038 549 808

Teatri Dodona 038 230 623

Teatri Oda 038 246 555

Kino ABC 038 243 117

Kino ABC-1 038 222 086

Galeria e Arteve 038 227 833 dhe 038 225 627

Galeria e Ministrisë së Kulturës 044 146 300

Aeroporti 038 5958 123; 038 5958 160; 038 5958 161

Ombudspersoni 038 501 401; 038 545 303 dhe 038 548 087

 

Bankat

Procredit Bank 038 555 555

Raiffeisen Bank 038 222 222

NLB Prishtina 038 234 111 dhe 038 223 976

Banka për Biznes 038 244 666

Banka Ekonomike 038 225 353

Banka Kombëtare Tregtare 038 666 666

TEB 038 230 000

 

Taxitë

Victory 038 555 333 dhe 044 111 222

Radio Taxi RGB 038 515 151 dhe 044 151 515

Taxi London 044 300 300

Radio Taxi Roberti 038 500 006 dhe 044 123 660

Radio Taxi V.I.P. 038 500 444 dhe 044 333 444

Taxi Geti 044 111 777

Institucionet e Republikës së Kosovës

Institucionet e Republikës së Kosovës

Presidenca e Republikës së Kosovës

- Telefon: +381 (38) 213 222; 213 333
- Fax: +381 (38) 211 651
- Adresa: Ndërtesa e Kuvendit
- Sheshi “ Nëna Terezë ” p.n
- 10 000 Prishtinë, Kosovë

http://www.president-ksgov.net


- Kuvendi i Republikës së Kosovës
- Zyra e Kryetarit të Kuvendit, tel: +381 (38)  211 169
- Zyra e Sekretarit të Kuvendit, tel: +381 (38)  211 334
- Departamenti për Mbështetje Ligjore dhe Procedurale, tel: +381 (38) 211 213 773
- Departamenti i Administratës, tel: +381 (38) 211 343
- Sektori për Komunikim dhe Informim, tel: +381 (38) 211 186

http://www.assembly-kosova.org


Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës
- Fax: +381 (38) 38 211 202
- Email: [email protected]
- Adresa: Ndërtesa e Qeverisë Sheshi: Nëna Terezë, p.n

http://www.kryeministri-ks.net


Ministria e Administratës Publike
- Tel: +381 (38)  200 30 004
- Adresa: Ministria e Administratës Publike, Kati: V-të zyra: 534
- Ndërtesa e ish - Rilindjes, Prishtinë, Kosovë
http://www.ks-gov.net/map Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
- Tel: +381 (0) 38 213 010
- Fax: +381 (0) 38 213 904
- Adresa: Ish ndërtesa e Rilindjes
- Katet: 11, 12 dhe 13
- Prishtinë,  Kosovë
http://www.mapl-rks.org


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
- Tel: +381 (38) 541 035
- Adresa: Rruga. Agim Ramadani, 10000
- Prishtinë, Republika e Kosovës
http://www.masht.rks-gov.net

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

- Tel: +381 (38)  /211 821
- Adresa: Sheshi: Nëna Terezë
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000

http://www.mbpzhr-ks.net/


Ministria e Drejtësisë
- Tel: +381 (38) 200-18-009
- Adresa: Ndërtesa e ish Rilindjes, Kati VIII
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000

http://www.md-rks.org


Ministria e Financave
- Tel:  +381 38 200 34 17
- Sheshi Nënë Tereza
- Ndërtesa Qeveritare
- Republika e Kosovës
- Prishtinë, 10000  

http://www.mef-rks.org


Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Tel: +381 (38) 200 215/05
Adresa: Sheshi "Nëna terezë -
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://mzhe-ks.net/


Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës
Tel: +381 (38)  551379
Adresa: Lagjja: “Emshir”  p.n.
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://mksf-ks.org


Ministria për Komunitete dhe Kthim
Tel: +381 (38) 552-047

http://www.mkk-ks.org


Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Tel: +381 38 211 637
Fax: +381 38 211 440
Adresa: Sheshi: Nëna Terezë
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://www.mkrs-ks.org


Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Tel: +381 38 200 32 225
Fax: +381 38 200 32 041
Adresa: Ndërtesa e ish Rilindjes
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://www.mmph-ks.org


Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Tel: +381 38 213-814
Email: [email protected]

http://www.ks-gov.net/mpms


Ministria e Punëve të Brendshme
Tel.: +381 38 200 19 554
Fax: +381 38 200 19 023
Adresa: Rruga: "Luan Haradinaj" p.n.
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://www.mpb-ks.org


Ministria e Punëve të Jashtme
Tel.: +381 38 213 964
Adresa: Sheshi Nënë Tereza
Ndërtesa Qeveritare
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://www.mfa-ks.net


Ministria e Shëndetësisë
Tel: +381 382 13 886;
+381 38 200 24 ext. 131
Adresa: Rr. Zagrebit p.n
Republika e Kosoves
Prishtinë, 10000

http://www.msh-ks.org


Ministria e Infrastruktures
Tel: +38 (0) 38 20 02 80 30
Fax: +38 (0) 38 21 10 15
Email: [email protected]
Adresa: Sheshi Nënë Tereza
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://www.mtpt.org
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Tel: +381 38 200 365
 Tel: +381 38 512 062
Adresa:  Rr.”Muharrem Fejza” p.n Lagja Spitalit
Republika e Kosovës
Prishtinë, 10000

http://www.mti-ks.org


                                   

Komunat e Kosovës

Komunat e Republikës se Kosovës

Deçan
Tel: +381 (0) 390 361 100
http://kk.rks-gov.net/decan


Dragash
Tel: +381 (0) 29 281 543
http://kk.rks-gov.net/dragash

Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 329 5555
   +381 (0) 290 320 544
http://kk.rks-gov.net/ferizaj

Fushë Kosovë
 Tel: +381 (0) 38 536-006
    +381 (0) 38 536-611
http://kk.rks-gov.net/fushekosove

Graçanicë
Tel: +381 (0)
http://kk.rks-gov.net/gracanice

Gllogoc / Drenas
Tel: +381 (0) 584 074
         +381 (0) 584 353
http://kk.rks-gov.net/gllogoc

Gjakovë

Tel: +381 (0) 390 321-100
http://kk.rks-gov.net/gjakove


Gjilan

Tel: +381 (0) 280 320 781

http://kk.rks-gov.net/gjilan


Hani i Elezit

Tel: +381 (0) 290 385 112
Mob: +377 (0) 44 381 314
http://kk.rks-gov.net/hanielezit


Junik

http://kk.rks-gov.net/junik


Istog

Tel: +381 (0) 39 451 202
http://kk.rks-gov.net/istog


Kamenicë

Tel: +381 (0)
http://kk.rks-gov.net/kamenice


Kaçanik

Tel: +381 (0) 290 380 047
    +381 (0) 290 380 005
http://kk.rks-gov.net/kacanik


Kllokoti

http://kk.rks-gov.net/kllokoti


Klinë

Tel: +381 (0) 39 471 036
   +381 (0) 39 471 310
http://kk.rks-gov.net/kline


Lipjan

Tel: +381 (0) 38 581-214
    +381 (0) 38 581-176
http://kk.rks-gov.net/lipjan


Leposaviq

http://kk.rks-gov.net/ leposaviq


Mamushë

http://kk.rks-gov.net/mamushe


Malishevë

Tel: +381 (0) 29 269 043
http://kk.rks-gov.net/malisheve


Mitrovicë

Tel: +381 (0) 28 532 104
   +381 (0) 28 532 925
http://kk.rks-gov.net/mitrovice


Novobërdë

Tel: +381 (0) 38 576 012
http://kk.rks-gov.net/novoberde


Obiliç

http://kk.rks-gov.net/obiliq


Partesh

http://kk.rks-gov.net/partesh


Pejë

Tel: +381 (0) 39 431 157
   +381 (0) 39/434-604 
http://kk.rks-gov.net/peje


Podujevë

http://kk.rks-gov.net/podujeve


Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 230 900
http://kk.rks-gov.net/prishtina


Prizren

Tel: +381 (0) 29 622 585
   +381 (0) 29 241 925
http://kk.rks-gov.net/prizren


Rahovec

Tel: +381 (0) 29 27 60 37
http://kk.rks-gov.net/rahovec


Ranillug

Tel: +381 (0) 280 375 425
    +381 280 375 427
http://kk.rks-gov.net/ranillug


Skënderaj

http://kk.rks-gov.net/skenderaj


Suharekë

Tel: +381 (0) 29 271 282
http://kk.rks-gov.net/suhareke


Shterpcë

http://kk.rks-gov.net/shterpce


Shtime

Tel: +381 (0) 290 389 016
http://kk.rks-gov.net/shtime


Viti

Tel: +381 (0) 280 381-723
    +381 (0) 280 382-001
http://kk.rks-gov.net/viti


Vushtrri 

http://kk.rks-gov.net/vushtrri


Zubin Potok

http://http//kk.rks-gov.net/zubinpotok


Zveçan

http://kk.rks-gov.net/zvecan
 

Institucionet Ndërkombëtare në Kosovë

Institucionet Ndërkombëtare në Kosovë

USAID - Programi për ndërmarrjet private në Kosovë
Tel: +381 38 233 006
Tel: +381 38 233 007
Fax: +381 38 233 008
E-mail: [email protected]
http://www.usaidkpep.org


European Commission Liaison Office

Rr."Kosovo str.No.1, 10000 Prishtinë
+381 38 51 31 323
+381 513 31 305
[email protected]

http://www.ec.europa.eu


ICO- International Civilian Office
Rr."Ahmet Krasniqi", PN Arberia - Prishtinë
+381 38 20 44 201
+381 38 20 44 210
[email protected]

http://www.ico-kos.org


EULEX

Rr."Objekti i ish-Farmedit"
+381 38 222 010 6 300
+381 38 222 010 46 71
[email protected]

http://www.eulex-kosovo.eu


KFOR – Headquartes Kosovo Force

HQ KFOR "Film City" 10000 - Prishtinë
+389 2 268 2000
[email protected]

http://www.nato.int/kfor/


UNDP - United Nations Development Programme

Chancery: Payton Place, nr.14 10000 - Prishtinë
+381 38 249 066
+381 38 249 065
[email protected]

http://www.kosovo.undp.org


USAID / KOSOVO

Chancery: Rr. "Ismajl Qemajli" Nr.1 Arberia/Dragodan
+381 38 243 673
+381 38 249 493
[email protected]

http://www.usaid.gov/kosovo


DFID - Depart. for International Development UK Government

Chancery: Rr. "Ekrem Rexha" Nr.8 Arbëria 10000 - Prishtinë
+381 38 249 724/725
+381 38 249 723
[email protected]

http://www.dfid.gov.uk


International Monetary Fund

Chancery: Rr. "Garibaldi" Nr.33 Central Bank of the Republic of Kosovo (CBK) Building - 10000 Prishtinë
+381 38 244 655
+381 38 245 081
[email protected]

http://www.imf.org


The World Bank

Chancery: Rr. "Mujo Ulqinaku" Nr.3 - 10000 Prishtinë
+381 38 249 459
+381 38 249 780
[email protected]

http://www.worldbank.org


German Development Cooperation Deutsche

Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit - GTZ

Mr. Michael NEBELUNG - Country Director
Chancery: Rr. "Anton Çeta" Nr.1 - 10000 Prishtinë
+381 38 233 002
+381 38 233 002 ext. 172
[email protected]

http://www.gtz.de


G.O. Swedish Inter. Development Cooperation Agency - SIDA

Rr. "Fehmi Agani" Nr.39 - 10000 Prishtinë

Tel: +381 38 228 114-115
       +381 38 241 518
E-mail: [email protected]

http://www.sida.se


T I K A - Turkish Inter. Cooperation and Development Agency

 Rr. "Eduard Lir" Nr.4 Arberia - 10000 Prishtinë
Tel: +381 38 223 454
       +381 38 223 464
E-mail: [email protected]

http://www.tika.gov.tr


Croatian Chamber of Economy

Rr. "Beogradska" Nr.69 B-1/A Arberia - 10000 Prishtinë

Tel: +381 38 51 83 30
       +381 38 51 83 29
E-mail: [email protected]

http://www2.hgk.hr


World Health Organization - W H O

Qendra klinike Universitare - Instituti Kombetar i Shendetesise Publike - 10000 Prishtinë
Tel: +381 38 549 216/8/9
       +381 38 549 217
E-mail: [email protected]

http://www.who.int


I O M – International Organization for Migration

Rr. "Ismajl Qemajli" Nr.18 Arberi (Dragodan) - 10000 Prishtinë

Tel: +381 38 249 042
       +381 38 249 039
E-mail: [email protected]


I L O – International Labour Organization

Rr. Qafa Complex - 10000 Prishtinë
Tel; +381 38 246 013
+381 38 246 112
E- mail: [email protected]


U N O P S (United Nations Office for Project Services)

Rr. "Azem jashanica" Nr.6 Arberia/Dragodan - 10000 Prishtinë
Tel: +381 38 24 88 61/61
+381 38 24 88 64
[email protected]


U N H C R – United Nations High Commissioner for Refugees

 Rr. "Luan Haradinaj" Nr.8 - 10000 Prishtinë

Tel: +381 38 241 509 ext 2110
      +381 38 241 509 ext 2400
E-mail: [email protected]

http://www.unhcr.org


U N I C E F- (United Nations Children’s Fund)

Mrs. Tania Goldner - Acting Head of the Office Chancery: Rr. "Ali Pashe Tepelena" - 10000 Prishtinë
Tel: +381 38 249 230/231/232
        +381 38 249 234
E-mail: [email protected]

http://www.unicef.org/kosovo


U N F P A – The United Nations Pupulation Fund

Chancery: Payton Place. Nr 14 - 10000 Prishtinë

Tel: +381 38 249 087/088
       +381 38 249 089
E-mail: [email protected]

http://www.unfpakos.org
 

Misionet e Huaja në Kosovë (Ambasadat)

Misionet e Huaja në Kosovë (Ambasadat)
Embassy of Albania
H. E. Mr. Qemal MINXHOZI - Ambassador
Mr. Andi Xhoi - Counselor
Mr. Arben Doci - First Secretary

Rr."Mujo Ulqinaku" Nr .18 Qyteza Pejton,  Prishtinë
+381 38 248 208
+381 38 248 368
+381 38 248 209
[email protected]

Embassy of Austria
H.E.Mr. Johann BRIEGER – Ambassador
Ms. Monika ZACH - Deputy Head of Office
Mr. Sazan Avdiu - Assistant/ Visa Section

Rr.’’Fan Noli’’ Nr 22 - Arberia 1 - Prishtine
+381 38 249 284
+381 38 249 285
[email protected]

The Belgium Diplomatic Office
H. E. Mr. Jean-Francois BRACKMAN - Head of Office
Mr. Luc GENETTE - Head of Visa Section
Mrs. Rrezarta JAKA - Visa Service

Rr. "Taslixhe" 1, Nr 23A - Prishtina
+381 38 518 918
+381 38 518 338
[email protected]
[email protected]

Embassy of Bulgaria
H.E. Mr. Nedialtcho Dimitrov DANTCHEV - Ambassador
Mr. Kiril YANCHEV - Minister Plenipotentiary
Mr. Dimitar TZANEV - First Secretary
Mr. Miroslav Mitov - First Secretary

Rr.’’Ismajl Qemajli’’ Nr .12 - Arberia- Prishtine
+381 38 245 540
+381 38 245 543
[email protected]

The Office of China
Mrs. Xiao Dongjing - Head of the Office
Mr. Keermanbai Duositan - First Sectretary

Rr: "Ismajl Qemajli" , Nr.47 - Arberia, Prishtinë
+381 38 604 508
+381 38 604 126
[email protected]

The Embassy of Croatia
H.E.Mr. Zoran Vodopija - Ambassador
Mr. Dragan Kraljevic - Minister Counsellor
Mr. Miroslav Kovacic - Councellor
Mr. Ivica Skoko - Councellor

Rr: "Fehmi Agani" 69/A-1, Prishtinë
+381 38 223 320
+381 38 223 979
+381 38 223 979
[email protected]

Embassy of the Czech Republic
Mr. Ivo Šilhavý - Chargée d’ Affaires ad interim
Ms. Jana Kalman - Deputy Head of Mission
Mr. Vaclav Kuzelka - 3rd secretary (Consular and Economic affairs)
Mrs. Ardiana SHLLAKU - Administrative and Personal Assistant to the Head of Office

Rr: ‘’ Ismajl Qemajli’’, Nr.31 - Arberi, Prishtinë
+381 38 246 676
+384 38 225 860
+381 38 248 782
[email protected]

Embassy of Finland
Mrs. Anne Meskanen - Chargé d’ Affaires
Ms. Kirsi Olakivi- Miftari - Consul
Mr. Vesa Kotilainen - First Secretary

Rr: "Perandori Justiani" Nr.19 - Lagja Payton - Prishtinë
+386 43 737 000
+386 43 723 775
+386 43 732 863
www.finlandkosovo.org 
[email protected]

Embassy of France
H.E.Mrs. Maryse Daviet - Ambassador
Mrs. Régine Lopez - Deputy Chief of Mission
Mrs. Debhia Kabouche - Assistant to Ambassador

Rr. "Ismajl Qemajli" Nr.67 - Arberia - Prishtinë
+381 38 22 45 88 ext.00
+381 38 22 45 88 ext.01
+381 38 22 45 88 ext.02
+381 38 22 45 88 ext.34
[email protected]
www.ambafrance-kosovo.org

Embassy of the Federal Republic of Germany
Mrs. Angelika VIETS - Ambassador
Mr.Matthias KIESLER - Deputy Head of Mission
Mrs. Angelika WANZECK - Head of Visa Section, Second Secretary (Consular Affairs)

Rr. "Azem Jashanica" Nr.17 - Arberia 2 - Prishtinë
+381 38 25 45 00
+381 38 25 45 36
[email protected]

Liaision Office of Greece
Mrs. Konstantina Athanassiadou- Ambassador/ Head of Mission

Rr."Ismajl Qemajli" Nr.68 - Arberia 2 - Prishtinë
+381 38 247 -370-1-2
+381 38 243 -013
+381 38 245-533
[email protected]
[email protected]

Embassy of Hungary
Mr. Lorant Balla - Ambasador
Dr. István Sipos - Minister Counsellor/DHoM
Mr. Andor Dávid - Consul
Mr. Béla Hanák - First Secretary

Rr."24.Maji". Nr.23 - Arberia - Prishtinë
+381 38 247-763
038 248 004
+381 38 247 764
038 247 764
[email protected]

Embassy of Italy
H.E.Mr. Andreas Ferrarese - Ambassador
Mr. Salvatore Marino, First Secretary and Deputy Head of Mission

Rr. "Azem Jashanica" Nr.5 - Arberi - Prishtinë
+381 38 244 925
+381 38 244 929
[email protected]

Liaison Office Entrusted by the Government of Japan
H. E. Mr. Makoto TAKETOSHI - Ambassador of Japan in Vienna / Nonresident in Pristina
Mr. Arbër MYFTARI - Përgjegjës për Zyrë
Mr. Pjetër QUNI përgjegjës për Grante (GGP) Projekte Bazike

Rr."Fehmi AGANI" Nr.69 B 10 - Prishtinë
+381 38 245-433
+381 38 249-995
+381 38 245-434
[email protected]

Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg
Mr. Pierre WEBER - Chargé d’Affaires

Rr."Metush Krasniqi" Nr.14 - Arberia - Prishtinë
+381 38 226-787
+381 38 247-842
+381 38 226-787
+381 38 247-842
[email protected]
[email protected]

Embassy of the Republic of Macedonia
H.E.Mr.Ilija Strashevski - Ambassador

Rr."24 Maji" Nr.121 - Arberia - Prishtinë
+381 38 247-462
+381 38 247-463
[email protected]

Embassy of Montenegro
H.E.Mr. Radovan Miljanić - Chargée d’ Affaires
Mrs. Diellza Gjonbalaj- Assistant

Rr. Nëna Terezë 28/3
10000 Prishtinë
+381 38 222 048,
+381 38 222 054
[email protected]

Embassy of the Netherlands
H.E.Mr. Robert BOSCH - Ambassador
Ms. Emma Kay - Deputy Head of Mission
Mr. Carel BRANDS - Senior Development Assistant Advisor

Rr. "Xhemajl Berisha" Nr.12 - Velani - Prishtinë
+381 38 516-101
+381 38 516-102
+381 38 516-103
[email protected]

Royal Norvegian Embassy
H.E.Mr. Jan BRAATHU - Ambassador
Mr. Jon HANSEN - Counsellor / Deputy Head of Mission
Mr. Hans JENSRUD - Counsellor

Rr. "Sejdi Kryeziu" Blloku 4. - Qyteza Pejton - Prishtinë
+381 38 232 111 00
+381 232 111 22
[email protected]
www.norway-kosovo.no

Liaison Office of Romania
Mr. Siviu Emanuel Dragoicea Minister Counsellor

Rr. "Azem Jashanica" Nr. 25 - Arberia - Prishtinë
+381 38 246 272
+381 38 246 273
[email protected]

Russian Office
Mr. Andrey Shugurov - Head of Chancery
Mr. Yury Akulov - Counsellor, Deputy Head of Chancery
Mr. Sergey Zharkikh - Second Secretary

Rr. "Eduard Lir" Nr.20 - Arberi - Prishtinë
+381 38 247 112
+381 38 247 113
[email protected]

Liaison Office of the Slovak Republic
Mr. Henrik Markuš - Head of the Liaison Office
Mr. Martin Daniš - Deputy Head of Office Consular Affairs and Development Aid

Rr. "Metush Krasniqi" Nr.7 - Arberi - Prishtinë
+381 38 240-140
+381 38 249-499
[email protected]

Embassy of Slovenia
Mr. Miljan MAJHEN, Ambassador

Rr. "Anton Qeta" Nr.6 - Aktash 1 - Prishtinë
+381 38 246-255
+381 38 246-256
[email protected]

Embassy of Sweden
Mr. Henrik NILSSON - Charge d’Affaires
Mrs. Maria Melbing - Counsellor / Country Manager Development Cooperation
Mr. Fredrik Olsson - First Secretary- Nordik Police Liaison Officer
Ms. Iris Williams - First Secretary – Head of Administration & Consular Affairs

Rr. "Perandori Justian" Nr.19 - Qyteza Payton - Prishtinë
+381 38 245-795
+381 38 245-791
[email protected]

Embassy of Switzerland
H.E.Mrs. Krystyna MARTY LANG - Ambassadore
Mr. Christina Winter - Counselor (deputy head of mission )
Mrs. Sylvain Astier - Counselor
Mr. Olga Astier - Counselor
Mr. Christoph HAUSER - Attaché (Police Liaison Officer)
Mr. Karim FONTANNAZ - Attaché (Consular officer)

Rr. "Adrian Krasniqi" Nr.11 - Prishtinë
Phone Embassy: +381 38 248-088/089
Phone Consular & Visa section: 038 248 090 (14-16h)
Fax Embassy: +381 38 248-078
Fax Consular & Visa section: 038 226 160
Email Embassy: [email protected]
Email Consular Services: [email protected]
Email Visa Section: [email protected]
Email Cooperation Office: [email protected]
Web Embassy: www.eda.admin.ch/pristina
Web Consular Section: www.eda.admin.ch/westbalkan
Web Cooperation Office: www.swiss-cooperation.admin.ch/kosovo

Embassy of Turkey

H.E. Mrs. Songül Ozan - Ambassador

Rr."Ismajl Qemajli" Nr.59 - Arberia - Prishtinë
+381 38 226-044
+381 38 226-045
+381 38 226-031
[email protected]

British Embassy
H.E.Mr. Ian Cliff - Ambasador
Mr. Joe Preston - Deputy Head of Mission
Ms. Sandra Preston - First Secretary political – military

Rr."Ismajl Qemajli" Nr.6 - Arberia - Prishtinë
+381 38 254-700
+381 38 249-799
[email protected]

United States Embassy

H.E. Mrs. Tracey ANN JACOBSON - Ambassador

Rr."Nazim Hikmeti" Nr.30 - Arberi - Prishtinë
+381 38 59 59 3000
+381 38 54 98 90
[email protected]

Misionet Diplomatike të Kosovës Jashtë (Ambasadat)

Misionet Diplomatike të Kosovës Jashtë (Ambasadat)

Ambasada e Kosovës në Shtet e Bashkuara të Amerikës
1101 30th street, NW, Suite 330/340, Washington DC 20007
+ 1 202 450 2130
+ 1 202 735 0609
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Shqipëri
Rr.Skenderbeg, Blloku i Ambasadave, Pallati 6/1/2, Tiranë
+355682415291
+355684090333
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar
Embassy of the Republic of Kosovo,
100 Pall Mall
London SW1Y 5NQ, UK
+44 7961064763
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Belgjikës
Adresa e Ambasadës: ROND-POINT SCHUMAN 6, BOX 5
1040 BRUSSELS BELGIUM
+32 460 957 163
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Gjermani
Botschaft der Republik Kosovo Wall str 65 D-10179, Berlin
+49 30 240 476 90
+ 49 30 2404769 29
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër
Amthausgasse 3/CH-3011, 3012 Bern
+41 31 310 06 90
+41 31 310 06 91
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri
Goldeggasse 2/13 1040 Vienna
+43(0)1504 7400
+43(0)1504 740020
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Turqi
HIRFANLI SOKAK 14/02 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara, Turkey
(009)03124467053
(0090)3124467054 (për komunikim me palë)
(009)03124467055
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Francë
Embassy of the Republic of Kosovo, 61 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris
00 33(0) 1 45 00 02 06
+33 145 00 02 40
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Itali
Via Tolmino 12 00198 Roma
+39 (0) 6 853 55 316
+39 (0) 6 855 2212
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Holandës
Anna Paulownastraat 56 a, 2518 BG, The Hague
+31 (0) 70 30 20 025
+31 (0) 70 36 444 73
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Slloveni
Dvorec Selo, Zaloska 69 SI-1000, Ljubljana, Slovenia
+386 541 541 0
+386 541 541 1
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Suedisë
Birger Jarlsgaten 33, 1st floor
se-112 43 Stockholm, Sweden 
PO Box 3643
103 59 Stockholm, Sweden
+46 722 318 668
+46 8 588 18 510
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Bullgari
26-30 Bacho Kiro Str. 1000 Sofia, Bullgaria
+359 (0) 298 33 999
+359 (0) 298 35 222
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Kroaci
Trg Nikole Subica Zrinskog 1 10000 Zagreb
+385 1 482 7741
+385 1 482 7742
+385 1 482 7743
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Hungari
BANK CENTER 1054 Budapest, Szabadsag Ter 7. 1054 Budapest
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Japoni
Sami Ukelli - Ambasador i Republikës së Kosovës në Japoni
(Adrese e perkohshme) Hotel Imperial 1-1-1 Uchisaiwaicho Chyoda-ku Tokyo 100-8558 dhoma 825
+81 3504 1111
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Maqedoni
Skender Durmishi, I Ngarkuar me Pune, Shkup
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Çeki
Hilmi Zogjani, I ngarkuar me Pune
(Adresa e Perkohshme) Hotel Kempinski Hybernska 12, 11000 Prague
0042 (0) 608 529 077
[email protected]
__________________________________________________________________________________
Ambasada e Republikës së Kosovës në Arabinë Saudite
Riad

Partitë Politike

Partitë Politike te Kosovës

Partia Demokratike e Kosovës (PDK)
Adresa: Sheshi Nenë Tereza, Pristinë
http://www.pdk49.com


Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)
Adresa:  Kompleksi "Qafa" Prishtinë
Tel: +381 (0)38 242 242,
          +381 (0)38 245 303
           +381 (0)38  245 306
Fax: +381 (0)38 245 305
E-mail:  [email protected]
http://www.ldk-kosova.eu

Aleanca per Ardhmerin e Kosovës
Adresa: "Bulevardi i Dëshmorëve" nr. 49, Prishtinë
Tel: +381 (0)38 544 188
E-mail: [email protected]
http://www.aak-ks.com

Aleanca Kosova e Re
Tel: +381 (0) 38 22 40 21
Mob: +377 (0 )44 17 99 20
E-mail: [email protected]
http://www.akr-ks.com

Lidhja Demokratik e Dardanisë
Adresa: Rr."Isa Kastrati" nr.117, Lagja Velania, Prishtinë
Tel: +381 (38) 248 586
         +381 (38) 248 587
E-mail: [email protected]
               [email protected]
http://www.ldd-kosova.org

Partia e Drejtesisë
Adresa: Rr.Bajram Kelmendi, Nr.22, Vellusha, Prishtinë
Tel: +381 (38) 248 920
          +381 (38) 248920
Mob: +377 44 450 763
E-mail: [email protected]
http://www.drejtesia.org

Partia Liberale e Kosovës
Bulevardi: Nenë Tereza, Nr 32/4, Pristinë
Tel: +381 (0) 38 244 865
E-mail:     [email protected]
http://www.plk.kosova.org

Partia Socialdemokrate e Kosovës (PSDK)
Adresa: Rr. Rexhep Mala, Nr. 5, Prishtinë,
Tel: +381 38 225 645
E-mail: [email protected]
http://www.psd-ks.org

Levizja Vetevendosje
Adresa; Rr. Perandori Justinian, nr.9, Qyteza Pejton, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38  222 704,
        +377 (0) 44 509 858
E-mail: [email protected]
http://www.vetevendosje.org

Partia e Gjelber
Adresa: Nënë Tereza 35, Prishtinë
Tel: +377 (0) 44 160 701
          +377 (0) 44 160702
E-mail: [email protected]
http://www.pgjk.org

Levizja Popullore e Kosovës
http://www.lpk-kosova.com

Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës (PSHDK)
Adresa: Rr. Mustafa Kruja, Lagja "Dodona", Prishtinė
E-mail: [email protected]
http://pshdk-ks.org

Partia Socialiste e Kosovës
Prishtinë
 E-mail: [email protected]
http://www.ps-ks.org

Partia Fryma e Re
Tel: +377 (45) 66 81 55
E-mail: [email protected]
http://www.partiafer.com


Partia Ekologjike e Kosovës - PEKAdresa: Bulevardi Nena Tereza p.n Prishtine
Tel: +381 38 234 000
Mob: +377 44 501 180
           +386 49 501 180
E- mail: [email protected]

http://www.partiaekologjike.net
Ndërmarrjet Publike

Ndërmarrjet Publike në Kosovë

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës
Adresa: Fshati Sllatinë, Lipjan

Tel: + 381 (0) 38 59 58 300, Fax: + 381 (0) 38 59 58 111
E-mail: [email protected]
http://www.airportpristina.com


Hekurudhat e Kosovës 
Adresa: Sheshi i Lirisë p.n., Fushë Kosovë
Tel: +381 (0) 38 550 550 550
Fax: +381 (0) 38 550 550 501
E-mail:  [email protected]
http://www.kosovorailway.com

Korporata Energjetike e Kosovës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38  543 458
        +381 (0) 38 55 11 11
E-mail: [email protected]
http://www.kek-energy.com

Kompania për Menaxhimin e Deponive 
Adresa: Zija Shemsiu nr 23, Prishtinë

Tel:  +381 (0) 38 554 552
Mob +377 (0) 44 411 695
E-mail: [email protected]

Postë dhe Telekomunikacioni i Kosovës 
Adresa: Dardania pa nr., Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 500 555
       +381 (0) 38 554 554
E-mail: [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
http://www.ptkonline.com

Ndërmarrja Hidroekonomike 'Ibër Lepenc'
Adresa: Sheshi "Bill Clinton" nr.13, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 226 070
Tel: +381 (0) 38 225 006
Fax: +381 (0) 38 226 159
E-mail: [email protected]
http://www.iber-lepenc.org

KOSTT - Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut
Adresa: Rr.Ilaz Kodra pn, Prishtinë
Tel:  +381 38 501 601 174
E-mail: [email protected]
http://www.kostt.com

Termokos - Ngrohtorja e Qytetit te Prishtinës
Adresa: Dardania P.n. Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 543-210
Fax: +381 (0) 38 541-780
Mob: +377 (0) 44-966-150
Email: [email protected]
http://www.termokos.org

Ngrohtorja e Qytetit Gjakova
Adresa: “Tirana” P.n, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 26 657
        +381 (0) 390 32 3160
E-mail:[email protected]
http://www.ngrohtorja.org
Kompania e Ujësjellësit Prishtina
Tel: +381 38 60 30 10
       +381 38 60 32 11
E-mail: [email protected]
http://www.kur-prishtina.com
Kompania e Ujësjellësit Hidrodrini
Adresa: Rr. Gazmend Zajmi Nr.5, Pejë
Tel: +381 (0) 39 432 355
Mob: +377 (0) 44 142 904
E-mail:  [email protected]
http://www.hidrodrini.com

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë KDMK
Adresa: Rr. Zija Shemsiu nr.23, 10000, Prishtinë
Tel: (038) 554 552
Mob (044) 411 695
E-mail: [email protected]

Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave Ibrer Lepenci
Adresa: Sheshi. Bill Klinton nr:13, Prishtinë
Tel: : +381 (0) 38 225 006
Fax: : +381 (0) 38 226 159
e-mail:  [email protected]

Kompania Rjonale e Ujësjellësit Bifurkacioni
Rr. Enver Topalli Nr. 42/, 7000 Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 320 650
Fax: +377 0) 44 172 573
e-mail: [email protected] 

Ndërmarrja Publike Banesore
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n, 10000 Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 55 33 11
        +381 (0) 38 52 30 01
Fax: +381 (0) 38 52 24 46
E-mail: [email protected]
            [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "Hidromorava"
Adresa: Rr. Abdullah Tahiri. p.n, 6000 Gjilan
Tel: +381 (0) 280 325 658
Fax: +381 (0) 280 325 658
e-mail: [email protected]
http://www.hidromorava.com

Kompania Ujësjellësi Rajonal Hidrosistemi "Radoniqi"
 Adresa: rr. UÇK Nr:07, 5000 Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 322 055
Mob: +377 (0) 44 307 627
E-mail: [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal " Mitrovicë" 
Adresa: Rr. Bislim Bajgora p.n. 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 520 304
Fax: +381 (0) 28 533 707
E-mail: [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "Hidroregjioni Jugor"
Adresa: Rr. Vatra Shqiptare p.n. 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 150
Fax: +381 (0) 29 244 150
E-mail: [email protected]
http://www.hr-jugor.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n. 10000, Prishtinë
Tel: +381 (0) 603 191
Mob: +377 (0) 44 201 748
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Ambienti
Adresa: Rr. Fatmir Ukaj Nr.24, 30000, Pejë
Tel: +381 (0) 39 420 368
         +381 (0) 39 434 457
Mob: +381 (0) 44 139 448
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastërtia
Adresa: Rr. Enver Topalli nr.44, 70000, Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 327 501
Mob: +381 (0) 44 155059
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Eco-Regjioni
Adresa: Rr. Tahir Sinani Nr. 59, 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 260
Mob: +377 (0) 44 438 486
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Higjiena
Adresa: Rr. Adem Jashari nr. 111, 60000, Gjilan
Tel: +381 (0) 280 320 040
        +381 (0) 280 324 040
Fax: +381 (0) 280 324 040
E-mail: [email protected]
             [email protected]
http://krm-higjiena.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti
Adresa: Rr. Vëllezerit Dragaj p.n., 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 533 211
        +381 (0) 28 583 983
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Çabrati
Adresa: Rr. Mazllom Lakuci p.n, 50000, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 321 588
Mob: +381 (0)44 501 270
E-mail: [email protected]

 

Agjensionet Turistike

Agjensionet Turistike

Airtour

Tel: +381 38 22 66 36

Mob: +37744511991

Email: [email protected]
Rr. Bill Clinton nr#130
10000 Prishtinë

www.airtour.net

------------------------------------------------------------------------------------------

Agjensioni Beli


Tel: +381 (0) 38 247 708
Fax: +381 (0) 38 247 699
Mob: +377 (0) 44 113 710
E-mail: [email protected]
http://www.belitravel.com


Air Kosova


Adresa: Rruga UÇK Nr. 54
Adresa: Fehmi Agani nr 18
Tel: +381 (0) 38 222 530
E-mail: [email protected]
http://www.airkosova.net


Air Prishtina

Adresa: Rr. Nëna Tereza 25a, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 222 099
Fax: +381 (0) 38 243 558
E-mail: [email protected]
http://www.airprishtina.com


Alvida Travel

Adresa: ILandstrasse 78 5430

Tel: +41 (0)56 426 47 18
Fax: +41 (0)56 426 47 33
Mob: +41 (0)76 439 10 75
E-mail: [email protected]
http://www.alvida.ch


Arbi Tours

Adresa: Remzi Ademi Nr.45, Prizren

Tel&Fax: +381 (0) 29 624 080
Mob: +377 (0) 44 119 357
E-mail: [email protected]
        [email protected]
        [email protected]


Atmaxha Trans

Adresa; Rr. De, Rada p.n.

Tel&Fax: +381 (0) 29 626 666
Mob: +377 (0) 44 128 076
E-mail: [email protected]
http://www.atmaxha-trans.com


Barileva Turist

Adresa: Rr. UÇK, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 243 581
Fax: +381 (0) 38 243 582
Mob: +377 (0) 44 162 498
http://www.barilevaturist.com


Butrinti

Adresa: 28 Nentori Nr. 34, Gjilan

Mob: +377 (0) 44 125 770
E-mail: [email protected]


Edona Tours

Adresa: St.Remzi Ademi nr46/A, Prizren

Tel&Fax: +381 (0) 29 631 155
Mob: +377 (0) 44 113 269
E-mail: [email protected]
        [email protected]


Gold Tours

Adresa: Rr. Remzi Ademi Nr. 31, Prizren

Tel&Fax: +381 (0) 29 242 903
Mob: +377 (0) 44 148 321
E-mail: [email protected]


Iliria Agentur

Adresa: Rr.19044892, Bochum, Gjermani

Tel: +49 (0) 234 387 431
Fax: +49 (0) 234 414 69 22
E-mail: [email protected]
http://www.iliria-agentur.com


Kosova Reisen

Adresa: Grand Hotel, Prishtina

Tel: +381 (0) 38 241 111
Mob: +377 (0) 44 128 732
Fax: +381 (0) 38 243 446
E-mail: [email protected]
http://www.kosovareisen.net


Malesia Reisen

Adresa: Rr. Fehmi Agani 69

Tel. +381 38 240 333
Fax +381 38 240 444
E-Mail: [email protected]
https://www.malesiareisen.com


Mimoza 93

Adresa: Rr.Te stacioni i autobusave, Gjilan,

Mob: +377 (0) 44 651 855
E-mail: [email protected]
http://www.mimoza93.faqet.com


Neli Tours

Adresa: Rr. De Rada nr. 2, Prizren

Tel&Fax: +381 (0) 29 241 111
Mob: +377 (0) 44 190 310
Mob: +377 (0) 44 116 386
E-mail: [email protected]
        [email protected]


Omega tours

Adresa: Sheshi i Lidhjes Nr. 9/A, Prizren


Mob: +377 (0) 44 113 305
Mob: +386 (0) 49 113 305
Tel:   +381 (0) 29 233 999
Tel&Fax: +381 (0) 29 241 759
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web : www.omegatours.eu


Shkendija

Adresa: Rr. 28 Nentori

Gjilan, Kosovë
Mob: +377 (0) 44 132 748
Mob: +377 (0) 44 435 711
E-mail: [email protected]


Tanamera

Adresa: Rr Tiranes, Viti

Mob: +377 (0) 44 193 690
Tel: +381 (0) 280 381 058
E-mail: [email protected]


Vector Tours

Adresa: Prizren

Tel: +381 (0) 29 242 804
Mob: +377 (0) 44 119 284
E-mail: [email protected]
http://www.vectortours.com


Veneta Travel

Adresa: Rr. Boulevardi Bill Clinton

Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 222 232
Fax: +381 (0) 38 247 716
Mob: +377 (0) 44 141 282
E-mail: [email protected]
        [email protected]
http://www.veneta-travel.com


Vip travel

Adresa: Bulevardi Dëshmorët e Kombit nr.64 , - Prishtinë

Tel: 00381 (0) 38 551 850
Fax: 00381 (0) 38 551 860
Mob: 00377 (0) 44 551 850
Email: [email protected]
http://www.viptravel-ks.com


World Travel

Adresa: Rr. Luan Haradinaj nr. 20

Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 245 595
Mob: +377 (0) 44 245 595
E-mail: [email protected]


Adria Airways

Adresa: Rruga Qamil Hoxha Nr. 12, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 246 746
Mob: +377 (0) 44 165 084
http://www.adria-airways.com


Al Itkan

Adresa: Rr.Bulevardi Bill Clinton

Mob: +377 (0) 44 121 619
Mob: +377 (0) 44 699 050
Tel: +381 (0) 38 225 995
E-mail: [email protected]
        [email protected]
http://www.al-itkan.com


Albakos Reiseburo

Adresa; Rr.Nëna Terezë – Prishtinë

http://www.albakos.net


Albanian Airlines

Adresa: Bulevardi i Dëshmorëve, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 542 056
Fax: +381 (0) 38 544 057
E-mail: [email protected]


Altavia Travel

Adresa: Rr.Luan Haradinaj Nr. 27, Pristinë

Tel: +381 (0) 38 543 543
Tel: +381 (0) 38 243 543
Mob: +377 (0) 44 543 543
Fax: +381 (0) 38 517 715
Email: [email protected]
http://www.altaviatravel.com


Belle Air

Adresa: Rruga Luan Haradinaj Nr. 4/1, Prishtinë

Tel: +381 (0)38 225571
Fax: +381 (0)38 225572
E-Mail: [email protected]
http://www.belleair.it


Eurokoha Reisen

Adresa: Vellusha e Poshtme Nr.18/8 – Prishtinë

Tel. +381 (0)38 235 235
    +381 (0)38 245 998
Fax+381 (0)38 24 91 86
Emai:. [email protected]
     [email protected]
     [email protected]
http://www.eurokoha.net ______________________________________________________________________
Euro Fly
Adresa: Luan Haradinaj – Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 243 350


Euro Sky

Adresa: Rr.Luan Haradinaj – Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 249 853


Fibula

Adresa: Rr. Nëna Terezë nr. 47, Prishtinë

Tel +381 (0) 38 242 526
E-mail: [email protected]
http://www.fibula-ks.com


Kosova Airlines

Adresa: Rr.Nëna Terezë – Prishtinë

Tel +381 (0) 38 249 185
http://www.kosovaairlines.com


MCM

Address: Nëna Terezë No. 1

Tel: +381 38 24 24 24
Fax: +381 235 562
e-mail: [email protected]
http://www.mcm.travel


On Travel Prishtina

Adresa: Nënë Tereza Nr.49, Prishtinë

Phone: +381 (0) 38 245 880
      +377 (0) 44 355 555
http://www.ontravelprishtina.com


Quza Touristik

Tel: +381 (0) 38 221-000

Mob: +377 (0) 44 171-744
Email: [email protected]
http://www.quza-travel.com


Reiseburo Prishtina

Bulevardi i Dëshmorëve 25/A, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 248 844
Fax: +381 (0) 38 248 747
E-mail: [email protected]
http://www.reiseburo-prishtina.com


Rinia Reisen

Adresa: Bulevardi i Dëshmorëve – Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 243 380
    +381 (0) 38 243 381


Saba Tours

Adresa: Rr.Qendra e vjetër zejtare Nr.12, Suharekë

Tel: +381 (0) 29 271 687
    +381 (0) 29 269 333
Mob: +377 (0) 44 113 448
    +377 (0) 44 184 233
E-mail: [email protected]
      [email protected]
http://www.sabatours.net


Selo Tours

Adresa: Rr. Bajram Kelmendi nr.13, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 243 925
     +381 (0) 38 247 697
Fax: +381 (0) 38 243 953
Mob: +377(0) 44 180 107


Sion Reisen

Mob: +377 (0) 44 173 712

     +377 (0) 44 287 963
E-mail: [email protected]
      [email protected]
http://www.sionreisen.com


Turkish Airlines

Adresa: Bulevardi Bill Klinton – Prishtinë

Tel: + 381 38 5958 123
http://www.turkishairlines.com


Zekaj Tours

Tel: +381 39 423 400

Mob: +377 44 137-702
    +377 44 220-887
E-mail: [email protected]
http://www.zekajtours.com


Agjensioni Beni 2

Adresa: Deshmoret e Kombit, Prishtinë

Mob: +377 (0) 44 181 036


Pegasus Kosove

Tel: 00 381 38 225 810

http://www.flypgs.com/en/contact/call-center.aspx

Bankat Komerciale

Bankat Komerciale

Rr. UÇK Nr. 51,
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 22 22 22 142
fax.381 (0) 38 20 30 11 30
E-mail: [email protected]

http://www.raiffeisen-kosovo.com

Banka për Biznes

Rr. UCK, Nr. 41, Prishtinë
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 244 666
fax.381 (0) 38 243 656, 657
E-mail: [email protected]

http://www.bpbbank.com


ProCredit Bank

Rr.Nëna Terezë no.16
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 555 777
fax.381 (0) 38 248 777
E-mail: [email protected]

http://www.procreditbank-kos.com


Banka Ekonomike

Rr. Migjeni 1, 10000 Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 225 353fax.381 (0) 38 225 454
E-mail: [email protected]

http://www.bekonomike.com


Banka Kombëtare Tregtare

Dega Kosovë
Qyteza Pejton, Rr. Kosta Novakoviç Nr.9
10000 Prishtinë
Tel.381 (0) 38 222 910

Fax.381 (0) 38 222 907

E-mail: [email protected]
http://www.bkt-ks.com


TEB sh.a.

Rr. Agim Ramadani 15
10000 Prishtinë
Kosovë
tel.381 (0) 38 230 000
fax. 381 (0) 38 224 699

E-mail: [email protected]

http://www.teb-kos.com


Komercijalna Banka ad Beograd

Dega Mitrovicë
Rr. Kralja Petra Prvog 33
40000 Mitrovicë
Kosovë

tel.381 (0) 28 423 822
fax. 381 (0) 28 425 295

E-mail: [email protected]
http://www.kombank.com


NLB Prishtina

Rr. Rexhep Luci nr.5
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 234 111
fax. 381 (0) 38 246 189

E-mail: [email protected]

http://www.nlbprishtina-kos.com

Kompanitë e Sigurimeve

Kompanitë e licencuara të sigurimeve

KS “DARDANIA”

Sylejman Vokshi 4 Tel.381 38 244 080
Fax.381 38 244 081
[email protected]
http://www.ksdardania.com


KS "Dukagjini"
Nëna Terezë 33
Tel.381 38 225 385
Fax.381 38 225 384
[email protected]
http://www.insurancedukagjini.com

KS “KOSOVA E RE”
Fehmi Agani 35
Tel.381 38 229 893
 Fax.381 38 229 435
[email protected]
http://www.kosovaere.com

KS “SIGURIA”
Luan Haradinaj
Tel. 381 38 248 848
Fax.381 38 248 850
[email protected]
http://www.ks-siguria.com

“INSIG”
Tel. 381 38 249 900
Fax.381 38  249 901
[email protected]
http://www.insig-ks.com

KS „Sigal Uniqa Group Austria“ Sh.a.
Rr UÇK-së 60
Tel.381 38 240 241
Fax.381 38 240 241
[email protected]
http://www.sigal-ks.com

KS "Sigma" 
Tel.381 38 246 301
Fax.381 38 246  302
[email protected]
http://www.sigma-ks.net

KS “CROATIA SIGURIMI” 
Luan Haradinaj 5 D/1-2
Tel. 381 38 246- 956
Fax.381 38 426 957
[email protected]
http://www.crosig.hr

KS “ SIGKOS” 
Te.381 38 230 023; Tel.381 38 240 022;
Fax.38138 24 02 22
[email protected]
http://www.sigkos.com

KS “ELSIG”
Rr “Trepca”: nr.15
Tel. 381 38 22 11 12;
Fax. 38138 22 11 15
[email protected]
http://www.kselsig.com

Shoqata e Sigurimeve IAK
Sulejman Vokshi 12
Tel.381 38 245 110
Fax.381 38 245 110
[email protected]
http://www.iak-ks.com

Fondi i Garnacionit GFK
Tel.381 38 245 115
Fax.381 38 245 115
[email protected]
http://www.iak-ks.com

CIU
Tel.318 38 145 110
Fax.381 38 245 110
[email protected]
http://www.iak-ks.com

KS “DUKAGJINI LIFE”
Tel.381 38 228 808
Fax.38138 228 988
[email protected]
http://www.dukagjinilife.com

Institucionet Mikrofinanciare

Institucionet Mikrofinanciare

Agency for Finance in Kosovo
Lokacioni: M.Popoviq 150/3 67/A, Peje
38300 Peje
Kosovo
Tel.381 (0)  39 434 923, 433 322
[email protected]
[email protected]
www.afkonline.org
______________________________________________________________________________
Atlantic Capital Partners ACP
Rr.UÇK nr. 148 ,10000 Prishtina
Kosove
Tel.381 (0) 38 223 311
www.acapitalpartners.com
[email protected]
______________________________________________________________________________
Balkanactie
Rr. Tiranes, p.n.
72000 Shtime
Kosove
Tel.377 (0) 44 311 404
www.balkanactie.be
[email protected], [email protected]
______________________________________________________________________________
Beselidhja
Rr. UÇK  nr.18
10000 Prishtinë
Kosove
Tel.381 (0) 38 225 023
Tel.377 (0) 44 189 858
www.bzmf.org
[email protected]
______________________________________________________________________________
Qelim Kosovë
Rr. UÇK, kati III, nr. 43
50000 Gjakove
Kosove
Tel.381 (0) 390 21 484
www.celim.org
[email protected]
______________________________________________________________________________
Cordaid
Rr. Nena Tereze, p.n.
50000 Gjakove
Kosove
Tel.381 (0) 390324 888
www.keponline.net
[email protected]
______________________________________________________________________________
FINCA
Rr. Bedri Pejani nr. 4
10000 Prshtine
Kosove
Tel.381 38 226-721 apo 381 38 226-722
Fax:381 38 226-723                                                                                                                                              
www.finca-ks.org
[email protected]
______________________________________________________________________________
KEP trust
Rr. Bajram Kelmendi nr.16
10000 Prishtina
Kosove
Tel.381 (0) 38 245 549
Tel.381 (0) 38 245 011
www.keponline.net
[email protected]
______________________________________________________________________________
KGMAMF
Rr. 154 Marshal Tito Street – ose nr.122 Peje,Kosovo.
30000 Peje
Kosove
Tel.381 (0) 39 32 842
www.grameen.com
[email protected]
______________________________________________________________________________
KosInvest World Vision
Qyteza Pejton 2A-2
11000 Prishtin ,Kosove
Tel.381 38 240 664, 242 726
www.wvi.org
[email protected], [email protected]
______________________________________________________________________________
Kosova Aid and Development
Lagjja Kuvajtase, Fshati Ballovfc
11000 Podujeve
Kosove
Tel.381 38 571 744;  571 708
[email protected]
______________________________________________________________________________
Kreditimi Rural i Kosoves
Rr. Rexhep Mala, 4
10000 Prishtina
Kosove
Tel.381 38 243 554
[email protected], [email protected]
______________________________________________________________________________
Meshtekna
22000 Dragash
Kosove
Tel.377 (0) 44 335 431
meshtekna@yahoo, [email protected]
______________________________________________________________________________
Perspektiva 4
Lidhja e Prizrenit Mahalla,Klinë
32000
Kosove
Tel.377 (44) 352 620
[email protected]
______________________________________________________________________________
Start
Lagjja Emshir Rr. Shefqet Shkupi nr.10
10000 Prishtine
Kosove
Tel.381 (0) 38 552 431
______________________________________________________________________________
 

Agjensionet për Transfer Parash dhe Këmbimoret

Agjensionet për Transfer Parash dhe Këmbimoret

Raiffeisen Bank Western Union
Rr.UÇK 51
10000 Prishtine
Tel: +381 (0) 38 226 400 ext. 130
E-mail: [email protected]

www.raiffeisen-kosovo.com


Procredit Bank Western Union
Ndërtesa e ProCredit Bank
10000 Prishtine
Tel: +381 (0) 38 240 248 ext. 272
E-mail: [email protected]

DMTH Money Gram
Lagjja Veternik – Pellagonia pn Hajvali
10000 Prishtine
Tel: +381 (0) 38 602 102
E-mail: [email protected]

www.dmth.com


Unioni Financiar i Prishtinës
Rr. Rexhep Mala nr.18
10000 Prishtine
Kosove
Tel.381 (0) 38 244 730; 244 731; 244 732
www.ufp-ks.com
[email protected]

KLM Enterprises
Rr. Gustav Majer, 19
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 665 053

Këmbimoret

Euro

Rr. Adem Jashari, p.n.

20000 Prizren
Te: 377 (0) 44 216 381


Euro Cufa
Rr. Vushtrria, p.n.
10000 Prishtinë
Tel: 377 (0) 44 143 926

Euro EKI
Rr. Ilir Konushevci, p.n.
10000 Prishtinë
Tel: 377 (0) 44 163 900

Euro Kembimi
Rr. Reshat Ymeri, nr:68
60000 Gjilan
Tel: +381(0) 280 26 192

Mob:+377 (0) 44 211 911


Monedha
Sheshi i Lidhjes se Prizrenit,nr.5
20000 Prizren
Tel: +377 (0) 44 184 420
E-mail:[email protected]

NBS
Rr. Vushtrria,n.n.
10000 Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 562 731

Agimi
Rr. Zenel Hajdini, p.n.
70000 Ferizaj
Tel: + 377 (0) 44 127 333

Gipa
Rr. Vushtrria,nr.2
10000 Prishtina
Tel: +3707 (0) 44 213 823

Xeni
Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Tel: + 377 (0) 44 286 324

Indriti
Rr. Eliot Engel, p.n.
30000 Pejë
Tel: +377 (0) 44 282 802

Agoni
Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Tel: + 377 (0) 44 130 203

Ximi
Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Tel: +377 (0) 44 130 300

Sara
Rr.Vushtrrise nr. 1
10000 Prishtinë
Tel: +377 (0) 44 185 021

Beni
Rr.Adem Jashari,nr. 28
60000 Gjilan
Tel: +381(0) 280 24 074

Prizreni
Rr. Sheshi i Lidhjes se Prizrenit , nr.5,
20000 Prizren
Tel: +377 (0) 44 308 165

Valuta
Rr. Qarshia e gjatë , p.n.
30000 Pejë
Tel: +377 (0) 44 137 568

E-Bani
Rr. Sheshi Haxhi Zeka p.n.
30000 Peje
Tel: +377 (0) 44 240 430

Te Gazi
Rr. Eliot Engel, p.n.
30000 Pejë
Tel: 377 (0) 44 190 091

Pëllumbi
Rr. Xhelal Hajda – Toni, p.n.
21000  Rahovec
Tel: 377 (0) 44 338 882

Hamza
Rr. Xhelal Hajda – Toni, p.n.
21000 Rahovec
Tel: 377 (0) 44 120 280

Mena
Rr.Konferenca e Bunjajt p.n.
50000 Gjakovë
Tel: 377 (0) 44 129 387

Veli
Rr. Meto Bajraktari, nr.35/C
10000 Prishtinë
Tel: 377 (0) 44 112 778

Edona
Rr. Qarshija e Gjate – Kompleksi Burma
30000 Pejë
Tel: 377 (0) 44 739 669

Kujtimi
Rr.Sheshi Haxhi Zeka pn
30000 Pejë
Tel: 377 (0) 44 133 825

Universitetet

Universitet shtetërore dhe private

American University in Kosovo

Tel: + 381 (0) 38 608 608Fax: +381 (0) 38 608 024
E-mail:[email protected]
Adresa: Gërmia Campus ,Nazim Gafurri 21, Prishtinë 
http://www.aukonline.org


Akademia Evolucion
Tel: +381 (0) 38 558 600
Mobile:  +377 (0) 44 396 030
E-mail: [email protected]    
Rr. Rexhep Mala , Nr.27 Aktash I , 10000 Prishtinë
http://www.akademiaevolucion.com

Kolegji Universitar Victory
Tel: +381 (0) 38 248 445
Mobile:  +377 (0) 44 664 822
Rr.Tirana nr.31, 10000 Prishtinë
[email protected]
http://www.kolegjivictory.com

Kolegji Universitar “ Pjetër Budi ”
Tel: +381 (0) 38 234 566
Mob: +377 (0) 44 163 372
Mob: +386 (0) 49 163 372
e-mail: [email protected]
         [email protected]
Adresa: Rruga “Isa Kastrati” p.n | Prishtinë
http://www.pjeterbudi.com

Universiteti i Prishtinës
Tel:+381 (38) 244183
      +381 (38) 244186
Fax: +381/38/244187
Email: [email protected]
Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë
http://www.uni-pr.edu

Kolegji Universitar Universum
Tel. +381 38 544 210
       +377 44 144 062
        +377 44 203 531
Email: [email protected]
Adressa: Veterniku p.n. (përball Grand Store) Prishtinë 10000
http://www.universum-ks.org

Rezonanca Universiteti i Shkencave Mjekësore
Tel.  +381 (0) 38 544 755
Fax.  +381 (0) 38 5447 56
E-mail: [email protected]
Adressa: Veternik | Prishtinë
http://www.universiteti-rezonanca.com

Kolegji Universitar Tempulli
Tel: + 381 38 22 22 55,
        + 381 38 60 40 20
        + 381 38 60 40 41,
        + 381 38 60 40 19
Fax: + 381 38 60 48 76
Mob:  + 377 44 77 55 00
E-mail: [email protected]
Arbëria, rruga, Eduard Lir, nr.31 | Prishtinë
http://www.tempulli.org

Kolegji AAB
Tel: +381 (0) 38 601 019
        +381 (0) 38 601 020
E-mail: [email protected]
Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000 Prishtinë
https://aab-edu.net
­­­­­­­
Universiteti Mbreterore Iliria
Tel: +381 38 233 951
Mob: +377 44 505 507
          +377 44 504 112
          +377 44 506 565
E-mail: [email protected]
Rruga Gamend Zajmi nr.75, Prishtinë 10000
http://www.uiliria.org

Kolegji Fama
Tel: +381 - (0)38 - 222 212
        +377 (0) 44 507 080
        +377 (0) 44 197 324
E-mail: [email protected]
Gustav Majer No. 7 | Prishtinë 10000
http://www.kolegjifama.eu

UBT - Universiteti për Biznes dhe Teknologji
 Tel: +381 38 541 400   
         +381 38 542 139   
Fax:  +381 38 542 138
 E-mail:  [email protected]
Adressa: Lagjja Kalabria p.n., Prishtinë 10000
http://www.ubt-uni.net

Universiteti Dardania
 Tel: +381 38 247 587
          +381 38 249 100
E-mail: [email protected]
Rruga Nazim Gafurri nr. 17 | Prishtinë
http://www.kolegjidardania.eu

Universiteti i Prizrenit
Tel: +381 29 631 403
Mobile: +377 44 127 112
E-mail: [email protected]
Zona Industriale (prapa stacionit te autobuseve) | Prizren
http://www.uni-pz.org 
Universiteti i Lubljanës
Lagjja Pejton 1, rr. Sejdi Kryeziu, Prishtinë
Tel: +386 (0) 49 161 805
E-mail adresa: [email protected]
http://www.ef.uni-lj.si/bfmkosovo

European School of Law and Governance
Nazim Gafurri 33 Prishtina
Tel: +381 38 516 515
Mob: +377 45 456 666
E-mail: [email protected]
http://www.eukos.org


Organizatat Jo Qeveritare

Organizatat Jo Qeveritare në Kosovë

Agjensioni i përkrahjes së punësimit Kosovë (APPK)
Andrea Gropa p.n.
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 474
Fax: +381 (0)38 243 475
http://www.appk.org
________________________________________________________________________
Swisscontact
Rr. 6 Hamdi Gashi Nr. 32
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 517 543
Fax: +381 (0)38 517 543
http://www.swisscontactkos.org
______________________________________________________________________
Emancipimi Civil Ma Ndryshe
Dardania SU 1/3 A, Nr.30
Prishtinë 10000
Tel: +377 (0)44 193 553; +377 (0)44 116 448
http://www.ecmandryshe.org
______________________________________________________________________
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Ulpiana, Imzot Nikëprelaj, Nr 13
Prishtinë
Tel: +381 38 542 160
http://www.kfos.org
______________________________________________________________________

Shoqata Humanitare "Nënë Tereza"
Adresa: Lagjja Ulpiana, nr. 11 Prishtinë
Tel: + 381 (0) 38 542 869
          + 381 (0) 38 542864

______________________________________________________________________ Fondi për Agropërpunim dhe Rivitalizimi Industrial (FAIR)
Ismail Qemaili 18, Arberi II
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 249 042
Fax: +381 (0)38 249 039
http://www.fairkosovo.org
___________________________________________________________________________
Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut
Rr. Ylfete Humolli nr. 5
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 249 006
Fax: +381 (0)38 244 029
http://www.cdhrf.org
__________________________________________________________________________
Lëvizja “VETËVENDOSJE!"
Rr. Perandori Justinian, nr.15
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 222 704
http://www.vetevendosje.org
__________________________________________________________________________
OJQ Down Syndrome Kosova
Kroi i Bardhë, G,Nr 72 Dardania
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 545 715
http://www.downsyndromekosova.org
___________________________________________________________________________
OJQ"PPV"
Faik Konica lam d/4
Prizren 22000
Tel: +377 44 802 931
_________________________________________________________________________________
OJQ-Prosperiteti
Ali Pash Tepelena.355/2 -Sefa2
Gjakovë 50000
Tel: +377 (0)44714458
_____________________________________________________________________________
Qendra Juridike e Kosovës (QJK)
Tringe Ismajli 76/4
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 163
Fax: +381 (0)38 247 162
http://www.kosovolawcentre.org
______________________________________________________________________________
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës
Rr. Abdyl Frashëri, Nr.42
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 707
Fax: +381 (0)38 243 707
http://www.krct.org
____________________________________________________________________________ 
Qendra Kulturore Franceze
Prishtinë 10000
http://www.ecf-prishtina.com
____________________________________________________________________________
Qendra Nacionale e Vezhguesve te Kosoves
Mbretresha Teuta Palestra Sportive MINATORI
Mitrovice 40000
Tel: (+381)64/4123818 & (+377)44/910721
Fax: (+381)(5)028 33-154
http://www.qnvk.org
_____________________________________________________________________________
Qendra për Arsim e Kosovës
Adresa: Kompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 244 257
Fax: +381 (0)38 244 257
http://www.kec-ks.org
____________________________________________________________________________ 
Qendra profesionale e Ndërmarrësisë "PROFIT"
Saat Kulla 56
Prizren 20010
Tel: +38129230391
Fax: +38129234419
______________________________________________________________________________
Rreze Dielli
Josip Rela Nr. 21/B
Prizren
Tel: +381 (0)29 26 462
http://www.rrezedielli.org
_______________________________________________________________________________
Shoqata humanitare "Nëna Tereze Gjermani"
Mozartstr. 3, 80336 München
Tel.: + 49 89 97 34 92 88 / 89
Fax: +49 89 97 34 92 90
E-Mail: [email protected]
         [email protected]
www.mteresa.org

Kalendari

Ngjarjet e datës 8 gusht 2023

 - Partia Demokratike e Kosovës, mban konferencë për media. (Selia Qendrore e PDK-së, ora 11:00)

 

 - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, organizon shfaqjen e filmave “I Pabesi” dhe “Heshtja Vret”. (Kino “Armata”, ora 20:00)